Ydelser

ErgoSpecialisten tilbyder:

  • Specialiseret ergoterapeutisk undersøgelse, behandling og træning.
  • Udredning af øvre dysfagi, -oralmotoriske og synkefunktionsevne samt analyse af måltidsaktivitet, herunder hvilke kost- og væskekonsistenser, der kan synkes og tygges sikkert og effektivt.
  • Bio-feedback behandling og træning.
  • Konsulentydelser til kommuner, regioner og private organisationer. Herunder tilbydes også facilitering, udvikling- og implementering af eks. “Systematisk opsporing af dysfagi” med udgangspunkt i jeres organisation og rammesætning.
  • Kurser, foredrag og temadage omkring dysfagi

NYT KURSUSHOLD FORÅR 2024 – se under kurser