Hvem er jeg?

 • I ErgoSpecialisten bliver du mødt af Nete D.R. Harreby, Aut. ergoterapeut, BSc.OT. i 2004, som har en bred klinisk erfaring indenfor ergoterapeutisk undersøgelse, behandling og træning. Nete brænder for at hjælpe dig tilbage til en meningsfuld aktiv hverdag, hvor behandlingen altid målrettet sig og dine ønsker og behov.
 • Nete har udover relevante kurser og efteruddannelse desuden en 3- årig specialistuddannelse i dysfagi, og arbejder ud fra et højt specialiseret kompetenceniveau. Nete har mere end 19 års erfaring i ergoterapi og arbejder altid ud fra nyeste viden, forskning og bedste praksis.
 • Nete er Dysfagi Instruktør, hvor hun er en ud af fire ergoterapeuter på landsplan, der sammen med to senior instruktørspecialister indenfor dysfagi og Facio-Oral-Tract-Terapi skal kvalitetssikre evidensbaseret efteruddannelse og kurser til ergoterapeuter indenfor dysfagi.
Aut. speciale ergoterapeut Nete D.R Harreby

Projekter og udvikling indenfor dysfagi

Nete har lavet flere udviklingsprojekter omhandlende dysfagi og er ideudvikler, projektejer og facilitator på projekter i samarbejde med kommuner og regioner, eksempelvis:

 • “Tidlig og styrket indsats for borgere med dysfagi på plejehjem”(2017)
 • “Systematisk opsporing af dysfagi hos borgere med KOL i eget hjem” (2018)
 • “TOBA- Tidlig Opsporing af begyndende tegn på sygdom hos Borgere i Aktivitetscentre” (2019)
 • “Tidlig og Systematisk opsporing af dysfagi hos ældre med demens”(2021)
 • “Systematisk opsporing af dysfagi, samt undersøgelse, behandling og træning hos borgere med Cerebral Parese og Erhvervet hjerneskade” (2022)

Kurser i dysfagi

 • Nete underviser i dysfagi på flere sundhedsfaglige uddannelser, og afholder kurser og temadage i dysfagi til forskellige målgrupper. Bl.a. tværfaglige kurser til sundhedsfagligt-og pædagogisk personale, netværksgrupper, pårørende og i organisationer for både private og offentlige organisationer, såsom på plejehjem, i boenheder og på rehabiliteringscentre m.m.
 • Se også nuværende kurser under kususfanen
 • Har du eller din arbejdsplads brug for et kompetenceløft, et skræddersyet kursus eller en temadag om dysfagi? Du er altid velkommen til at kontakte ErgoSpecialisten.

Relevante certificeringer, kurser og uddannelse

Nete er bl.a. uddannet og certificeret indenfor:
 • Dysfagi instruktør og Specialist ergoterapeut i dysfagi
 • Facio-Oral-Tract-Therapy (F.O.T.T.©) og (F.O.T.T.-S.A.S.)
 • McGill Ingestive Skills Assesment for Dysphagia Management (MISA©) Måltidsvurdering ift. sikkert og effektivt indtag af mad og væske konsistenser
 • Behandling af senfølger efter Hoved-Hals-Cancer
 • Behandling af lymfødem efter hoved-hals-cancer (MLD + Lymphatouch©)
 • Advanced Myofaciale Release, Neck, Jaw, Head (A-MFR)
 • Behandling af kæbeled (trismus)
 • Structural Interrelations for Dysphagia Therapy, Fasciebehandling
 • Håndtering af øvre dysfagi – undersøgelse og behandling
 • Sensorik (smagssanser og træning)
 • Behandling af facialisparese, eks. Bells Parese
 • Ansigtszone- og Refleksterapi
 • Neurorehabilitering: Undersøgelse, behandling og genoptræning af neurologiske lidelser (BOBATH)
 • Guidet Interaktionsterapi (Affolter)
 • Diplommodul: Clinical Neurology, University of California, San Fransisco (Faglige Moduler om hjernens anatomi og fysiologi, apoplexi, epilepsi, neurodegenerative sygdomme, infektioner i nervesystemet, traume, hovedpine, smerter og neuromuskulære sygdomme)
 • Spejlbehandling
 • Samtalestøtte til mennesker med Afasi (SCA)
 • Kognitiv behandling og træning
 • Sanseintegration (SI) og Sensory Profile (SP)
 • Assesment of Motor and Proces Skills (AMPS)
 • ADL vurderinger og ADL-Interview (ADL-I)
 • Funktionel træningsterapi
 • Håndterapi
 • Genoptræning af Skulder, albue og håndlidelser
 • Genoptræning efter ortopædkirurgiske lidelser
 • Diplommodul: Håndtering af udadreagerende adfærd samt ældre med demens
 • Demensmodul: Pleje og omsorg og demens og udfordrende adfærd
 • Den sundhedsfaglige diplomuddannelse modul: Faglig ledelse af kvalitet
 • Covid-19 Rehabilitering, håndtering og ergoterapeutisk behandling efter Covid-19 senfølger
 • Bio-feedback og Neurofeedback træning Biotrace NX-10
 • VitalStim Plus behandling, NMES (NeuroMuskulærElektroStimulation)

Diverse medieomtale omkring Nete og hendes arbejde

 • Tryk på nedenstående links for at åbne siden:

Presseomtale fra ERGO18 konference omkring dysfagi

Artikel fra Fagbladen Ergoterapeuten omkring udviklingsprojektet Tidlig Opsporing hos Borgere i Aktivitetscentre – TOBA

Samarbejdsaftale med Life Science Innovation

Artikel fra Nordjyske Stiftstidende

Behandling af Lymfødem med Lymphatouch efter Hoved-Hals-Cancer

Ergoterapiens dag 2020

Styrket forskning – styrket praksis, ergo22 konference. ErgoSpecialisten præsenterer 2 mundtlige oplæg i temasession dysfagi og temasession cancer samt en posterpræsentation

Artikel fra Fagbladet Ergoterapeuten omkring faglig udvikling og sparring 2023