Hvem er jeg?

 • I ErgoSpecialisten bliver du mødt af Nete D.R. Harreby, Autoriseret og godkendt specialist ergoterapeut, som har en bred klinisk erfaring indenfor ergoterapeutisk undersøgelse, behandling og træning.
 • Nete har udover relevant efteruddannelse og kurser, en 3 årig specialist-uddannelse i dysfagi. Nete er godkendt instruktør i MISA samt F.OT.T.- SAS, samt specialist i neurorehabilitering og arbejder ud fra et højt specialiseret kompetenceniveau. Nete har mere end 20 års erfaring i ergoterapi og arbejder altid ud fra nyeste viden, forskning og bedste praksis.
 • Nete er uddannet Dysfagi Instruktør, hvor hun er en ud af fire ergoterapeuter på landsplan, der sammen med to senior instruktørspecialister indenfor dysfagi og Facio-Oral-Tract-Terapi skal kvalitetssikre evidensbaseret efteruddannelse og kurser til ergoterapeuter indenfor dysfagi.

Jeg brænder for at hjælpe dig, så du kan leve et liv med meningsfuld aktivitet

Aut. speciale ergoterapeut Nete D.R Harreby

Projekter og udviklingsforløb indenfor dysfagi

Nete har lavet flere udviklingsprojekter og faglige forløbsindsatser omhandlende dysfagi, og er ideudvikler, projektejer og facilitator på projekter i samarbejde med kommuner og regioner, eksempelvis:

 • “Tidlig og styrket indsats for borgere med dysfagi på plejehjem”(2017)
 • “Systematisk opsporing af dysfagi hos borgere med KOL i eget hjem” (2018)
 • “TOBA- Tidlig Opsporing af begyndende tegn på sygdom hos Borgere i Aktivitetscentre” (2019)
 • “Tidlig og Systematisk opsporing af dysfagi hos ældre med demens, der bor på plejehjem”(2021)
 • “Systematisk opsporing af dysfagi, ergoterapeutisk undersøgelse, behandling og træning samt tværfaglig tilgang til unge borgere med Cerebral Parese” (2022)

 • “Systematisk opsporing af dysfagi, ergoterapeutisk undersøgelse, behandling og træning samt tværfaglig tilgang til borgere med erhvervet hjerneskade (2022)
 • “Opsporing af dysfagi hos borgere i eget hjem, der modtager kommunal rengøringshjælp” (2023)

Kurser i dysfagi

 • Nete har siden 2017 undervist i dysfagi på forskellige sundhedsfaglige uddannelser, og afholder dysfagikurser og temadage til forskellige målgrupper. Bl.a. monofaglige dysfagikurser til ergoterapeuter omkring undersøgelse, træning og behandling af dysfagi, tværfaglige kurser til sundhedsfagligt-og pædagogisk personale omkring systematisk opsporing af dysfagi og håndtering heraf samt afholdt kurser om dysfagi til pårørende og i organisationer, for både private og offentlige organisationer, som plejehjem, boenheder og rehabiliteringscentre.
 • Se også kurser under kususfanen
 • Har du eller din arbejdsplads brug for et kompetenceløft, et skræddersyet kursus eller en temadag om dysfagi? Du er altid velkommen til at kontakte ErgoSpecialisten.

Relevante certificeringer, kurser og uddannelse

Nete har udover specialiseringen i dysfagi en solid erfaring i ergoterapi og har bl.a. uddannelse og certificeringer indenfor neurorehabilitering, sanseintegration og sanseprofiler, demens, ortopædkirurgi, ældremedicinsk og komplekse interventioner af børn, unge, voksne og ældre

Kurser og certificeringer:

 • Dysfagi instruktør og Specialist ergoterapeut i dysfagi (3-årig specialistuddannelse)
 • MISA instruktør + F.O.T.T.- SAS instruktør
 • Certificeret kliniker i Neurorehabilitering
 • Ergoterapeut med dansk autorisation, BSc.OT. (2004)
 • Facio-Oral-Tract-Therapy (F.O.T.T.™) og (F.O.T.T.-S.A.S.)
 • McGill Ingestive Skills Assesment for Dysphagia Management (MISA©) Måltidsvurdering ift. sikkert og effektivt indtag af mad og væske konsistenser
 • Behandling af senfølger efter Hoved-Hals-Cancer
 • Behandling af lymfødem efter hoved-hals-cancer (MLD + Lymphatouch©)
 • Advanced Myofaciale Release, Neck, Jaw, Head, A-MFR, Certificeret behandler.
 • Structural Interrelations for Dysphagia Therapy, Fasciebehandling
 • Behandling af kæbeled (trismus)
 • Håndtering af øvre dysfagi – undersøgelse, behandling og træning
 • Sensorik træning (smag og lugtesans)
 • Behandling af facialisparese, eks. Bells Parese
 • Ansigtszone- og Refleksterapi
 • Bio-feedback og Neurofeedback træning, Biotrace NX-10
 • VitalStim Plus behandling, NMES (NeuroMuskulærElektroStimulation)
 • Neurorehabilitering: Undersøgelse, behandling og genoptræning af neurologiske lidelser, (IBITA, Bobath)
 • Diplommodul: Clinical Neurology, University of California, San Fransisco (Faglige Moduler om hjernens anatomi og fysiologi, apoplexi, epilepsi, neurodegenerative sygdomme, infektioner i nervesystemet, traume, hovedpine, smerter og neuromuskulære sygdomme)
 • Guidet Interaktionsterapi (Affolter)
 • Spejlbehandling
 • Samtalestøtte til mennesker med Afasi (SCA)
 • Kognitiv behandling og træning
 • Sanseintegration (SI) og Sensory Profile (SP)
 • Assesment of Motor and Proces Skills (AMPS)
 • ADL vurderinger og ADL-Interview (ADL-I)
 • Funktionel træningsterapi, Pro Academy
 • Håndterapi
 • Genoptræning af Skulder, albue og håndlidelser
 • Genoptræning efter ortopædkirurgiske lidelser
 • Covid-19 Rehabilitering, håndtering og ergoterapeutisk behandling efter Covid-19 senfølger
 • Den sundhedsfaglige diplomuddannelse: Pleje og omsorg og demens og udfordrende adfærd
 • Den sundhedsfaglige diplomuddannelse: Håndtering af udadreagerende adfærd samt ældre med demens
 • Den sundhedsfaglige diplomuddannelse: Faglig ledelse af kvalitet
 • Den Sundhedsfaglige diplomuddannelse: Formidling og undervisningspraksis

Diverse medieomtale omkring Nete og hendes arbejde

 • Tryk på nedenstående links for at åbne siden:

Artikel fra Fagbladet Ergoterapeuten omkring dysfagifaglig udvikling og sparring 2023

Styrket forskning – styrket praksis, ergo22 konference. ErgoSpecialisten præsenterer 2 mundtlige oplæg i temasession dysfagi og temasession cancer samt en posterpræsentation

Video med klient omkring behandling af Lymfødem med Lymphatouch efter Hoved-Hals-Cancer

Artikel fra Fagbladen Ergoterapeuten omkring udviklingsprojektet Tidlig Opsporing hos Borgere i Aktivitetscentre – TOBA

Artikel fra Nordjyske Stiftstidende omkring projekt TOBA

Presseomtale fra ERGO18 konference omkring dysfagi

Samarbejdsaftale med Life Science Innovation

Ergoterapiens dag 2020