Hvem er jeg?

 • I ErgoSpecialisten bliver du mødt af Nete D.R. Harreby, uddannet ergoterapeut (BSc.OT.) i 2004, har relevant efteruddannelse samt bred klinisk erfaring indenfor ergoterapeutisk behandling og har et højt specialiseret kompetenceniveau, samt mere end 18 års erfaring i ergoterapi.
 • Nete er Dysfagi Instruktør Kandidat, hvor hun er en ud af fire ergoterapeuter på landsplan, der sammen med to senior instruktørspecialister indenfor dysfagi og Facio-Oral-Tract-Terapi skal kvalitetssikre evidensbaseret efteruddannelse og kurser til ergoterapeuter indenfor dysfagi.
 • Nete har lavet flere udviklingsprojekter omhandlende dysfagi og er ideudvikler og projektejer på: “Tidlig og styrket indsats for borgere med dysfagi på plejehjem”(2017), “Systematisk opsporing af dysfagi hos borgere med KOL i eget hjem” (2018), “TOBA- Tidlig Opsporing af begyndende tegn på sygdom hos Borgere i Aktivitetscentre” (2019), Systematisk opsporing af dysfagi hos ældre med demens”(2021).
 • Nete underviser i dysfagi på flere sundhedsfaglige uddannelsessteder.
 • Nete afholder kurser og temadage i dysfagi til forskellige målgrupper, bl.a. tværfagligt sundhedspersonale, netværksgrupper, pårørende og organisationer i både private og offentlige organisationer.
 • Har du brug for mere brug for flere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte ErgoSpecialisten.
 • Nete er bl.a. uddannet og certificeret indenfor:
 • Facio-Oral-Tract-Therapy (F.O.T.T.©) og (F.O.T.T.-S.A.S.)
 • Behandling af senfølger efter Hoved-Hals-Cancer
 • Behandling af lymfødem efter hoved-hals-cancer (MLD + Lymphatouch©)
 • Advanced Myofaciale Release, Neck, Jaw, Head (A-MFR)
 • Behandling af kæbeled (trismus)
 • Structural Interrelations for Dysphagia Therapy, Fasciebehandling
 • Håndtering af øvre dysfagi – undersøgelse og behandling
 • Sensorik (smagssanser og træning)
 • McGill Ingestive Skills Assesment for Dysphagia Management (MISA©) Måltidsvurdering ift. sikkert og effektivt indtag af mad og væske konsistenser
 • Behandling af facialisparese, eks. Bells Parese
 • Ansigts- og Refleksterapi
 • Undersøgelse, behandling og genoptræning af neurologiske lidelser (BOBATH)
 • Guidet Interaktionsterapi (Affolter)
 • Clinical Neurology, University of California, San Fransisco (Faglige Moduler om hjernens anatomi og fysiologi, apoplexi, epilepsi, neurodegenerative sygdomme, infektioner i nervesystemet, traume, hovedpine, smerter og neuromuskulære sygdomme)
 • Spejlbehandling
 • Samtalestøtte til mennesker med Afasi (SCA)
 • Kognitiv behandling og træning
 • Sanseintegration (SI) og Sensory Profile (SP)
 • Assesment of Motor and Proces Skills (AMPS)
 • ADL vurderinger og ADL-Interview (ADL-I)
 • Funktionel træningsterapi
 • Håndterapi
 • Genoptræning af Skulder, albue og håndlidelser
 • Genoptræning efter ortopædkirurgiske lidelser
 • Håndtering af udadreagerende adfærd samt ældre med demens
 • Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel
 • Covid-19 Rehabilitering og håndtering efter Covid-19 senfølger
 • Bio-feedback og Neurofeedback træning
 • VitalStim Plus behandling, NMES (NeuroMuskulærElektroStimulation)
 • Diverse medieomtale omkring Nete og hendes arbejde, tryk på nedenstående links for at åbne siden:

Presseomtale fra ERGO18 konference omkring dysfagi

Artikel fra Fagbladen Ergoterapeuten omkring udviklingsprojektet Tidlig Opsporing hos Borgere i Aktivitetscentre – TOBA

Samarbejdsaftale med Life Science Innovation

Artikel fra Nordjyske Stiftstidende

Behandling af Lymfødem med Lymphatouch efter Hoved-Hals-Cancer

Ergoterapiens dag 2020

Styrket forskning – styrket praksis, ergo22 konference. ErgoSpecialisten præsenterer 2 mundtlige oplæg i temasession dysfagi og temasession cancer samt en posterpræsentation