Dysfagi

Hvad er dysfagi? Dysfagi betyder besvær med at synke, spise og drikke, og er en forstyrrelse i spise og synkeprocessen. Det kan medføre, at du har svært ved at bearbejde maden i munden, du hoster, får maden galt i halsen, eller har svært ved at trække vejret samtidig med du spiser. Årsagen til dysfagi mangfoldige og omfatter både neurologiske og strukturelle tilstande.

Hvem får dysfagi?

Dysfagi er mere almindeligt end du tror. Studier (1) viser at dysfagi ses hos:

 • 50-75 % af plejehjemsbeboere
 • 50-60 % med Hoved-Hals Cancer
 • 40-87 % med apoplexi/hjerneskader
 • op til 80 % med parkinson og demens
 • 50 % af akutte geriatriske patienter
 • 34 % af sygehusindlæggelser med lungebetændelse
 • 15 % over 65 år, uden diagnose
 • over 10.000 børn og unge, samt et ukendt antal af børn og unge med Cerebral parese og udviklingshæmning.
 • 15-50 pr. 100.000 mennesker, der rammes af ansigtslammelse (Bells Parese) af ukendte årsager kan få dysfagi

Dysfagi påvirker trivsel

Nedsat spisefunktion kan opleves som en væsentlig forringelse af livskvalitet- både fysisk og psykisk, da måltider både er et behov for næring og energi, og et vigtigt socialt aspekt, både for en selv og ens pårørende. En normal synkemekanisme er essentiel af hensyn til ernæringen, men også fordi den sikrer, at luftvejene beskyttes i forbindelse med synkning.

Ved fejlsynkning risikeres, at mad og væske føres til lungerne, som kan give lungebetændelse og yderligere svækkelse af helbred, og en nedsat synkefunktion kan i værste fald medføre kvælning i mad

Symptomer på dysfagi

 • hoste (fejlsynk) eller rømmen i forbindelse med indtagelse af mad og væske
 • problemer med at bearbejde mad i munden, ses eksempelvis ved madrester i mund/kinder/gane efter endt måltid
 • problemer med at tygge/synke maden
 • maden (samt piller) sætter sig fast i halsen
 • mad eller væske løber ud af munden
 • problemer med at få vejret i forbindelse med måltidet
 • bruger lang tid på et måltid eller opgiver måltidet
 • har en uklar, “våd” eller “rallende” stemme
 • utilsigtet vægttab
 • ofte lungebetændelse og evt. indlæggelser på sygehuset (kan skyldes lungebetændelse pga. fejlsynk)

Oplever du en eller flere af disse symptomer, bør du blive undersøgt for dysfagi, således du kan indtage mad og væske sikkert og effektivt.

(1) Ugeskrift for læger (2019), Temarapport om dysfagi, Patientombuddet (2015) , Bells parese, sundhed.dk (2021)