Behandling og træning i ansigt, kæbe, mund og svælg

Ansigtet

Består af mere end 24 par muskler, der sørger for at vi kan lave mange forskellige ansigtsudtryk, eksempelvis at smile og se vred ud. Når muskler og nerver i ansigtet fungerer optimalt, har vi et “symmetrisk” ansigtsudtryk, hvor vi bl.a. kan lukke munden, tygge, bearbejde samt synke spyt, mad og væske.

Når vi skal spise, tygge, synke mad og væske er det en kompliceret proces. Vi tænker ikke over det, når vi er raske, da hjerne-krop “bare gør det”. Men vi aktiverer mere end 26 muskelpar og 6 kranienerver ved et enkelt synk, og vi synker ca. 1000 gange i døgnet, hvor et normalt synk tager 1 sekund.

Skader i ansigt, kæbe, mund og svælg

Hvis der opstår skader i muskler eller nervebaner til ansigt, mund og svælg, kan ansigtet blive asymmetrisk, og der kan opstå lammelser (facialisparese), smerter, nedsat følesans, væskeophobninger (ødem), nedsat funktion i hele eller dele af ansigtet. Det kan give besvær med at lukke øjet, mundvigen kan hænge nedad, der kan komme problemer med at åbne munden (trismus), problemer med at styre tungemusklerne samt have mad og væske i munden, og synke- og åndedrætsbesvær.

Skader opstår ofte som følge af sygdom eller operation, men kan også opstå uden forvarsel

ved eksempelvis:
  • Blodprop eller blødning i hjernen
  • Parkinson/demens
  • Kronisk Obstruktiv lungelidelse, KOL
  • Sklerose, ALS
  • Ulykker/traumer
  • Hoved-Hals-Kræft, især under strålebehandling og efter operation
  • Cerebral Parese og andre medfødte neurologiske lidelser
  • Bells Parese, Lammelse i ansigtet, (ofte uden kendt årsag)
  • Ældre mennesker
  • Børn og unge med stramt tungebånd

Besvær med at synke, spise eller drikke, kaldes i fagsprog dysfagi. Læs mere under fanen dysfagi.

Skader i ansigt, mund og svælg samt dysfagi bør udredes og behandles, således mad og væske kan indtages mest muligt sikkert og effektivt, samt opnå bedst mulig ansigtssymmetri.

Første konsultation

Forløbet hos ErgoSpecialisten starter altid med en samtale med dig og evt. pårørende, og der laves en grundig undersøgelse. Herefter laves en behandlings- og træningsplan ud fra dine problemstillinger, ønsker og behov.

Behandlings- og træningsmål

I ErgoSpecialisten behandles og trænes der altid efter mål, der giver mening for dig. I forløbet inddrages relevante træningsredskaber, teknikker og øvelser, og der arbejdes altid efter nyeste forskning, viden og bedste praksis.

Behandlingen/træningen kan foregå i klinikken eller hjemme hos dig. Træningen kan eksempelvis være at optræne muskelgrupper i ansigt mhp. bedre ansigtssymmetri, at optræne tygge- synkemuskulaturer, for at kunne spise og tygge din livret igen, eller andre bestemte mad og væske konsistenser, at kunne lave et sikkert og effektivt synk af mad, således det ikke ryger i lungerne, at du gerne vil kunne deltage i sociale sammenkomster uden hoste og fejlsynk, at dæmpe smerter i ansigt for bedre velvære eller noget helt andet.

Behandlingsforløbet

Her kan du se en lille video, hvor en klient med hoved- hals-cancer og hans pårørende fortæller om, hvad et forløb hos ErgoSpecialisten har betydet for dem. Tryk på nedenstående link:

Hoved-hals cancer behandlingsforløb

Du er altid velkommen til at ringe på tlf. 20 61 10 21 eller maile til: info@ergospecialisten.dk og høre hvad vi kan tilbyde.