Behandling i ansigt, mund og svælg

Ansigtet består af mere end 24 par muskler, der gør det muligt at bevæge ansigtet i mange forskellige ansigtsudtryk, eksempelvis at smile og se vred ud. Når muskler og nerver i ansigtet fungerer optimalt, sørger de for at vi har et “symmetrisk” ansigtsudtryk, og at vi kan lukke munden, tygge, bearbejde samt synke spyt, mad og væske.

At spise, tygge og synke mad og væske er en kompliceret proces, hvor vi bruger mere end 26 muskelpar og 6 kranienerver til at synke en mundfuld mad og en normal synkeproces tager ca. 1 sekund.

Skader i ansigt, mund og svælg

Hvis der opstår skader i muskler eller nervebaner i ansigt, mund og svælg, kan der opstå lammelser (facialisparese), smerter, nedsat følelse eller nedsat funktion, som kan give besvær med at lukke øjet, mundvigen kan hænge nedad, det kan give problemer med at have mad og væske i munden, samt synke- og åndedrætsbesvær.

Skader kan opstå som følge af sygdom eller operation, eksempelvis en blodprop eller blødning i hjernen, KOL, Parkinson, Demens, Sklerose, Ulykker, Traume, i forbindelse med cancerbehandling. Men det kan også opstå uden forvarsel, eks. Bells Parese, samt det kan være medfødt, ved eks. Cerebral Parese.

Besvær med at synke, spise eller drikke, kaldes i fagsprog dysfagi. Læs mere under fanen dysfagi.

Skader i ansigt, mund og svælg samt dysfagi bør udredes og behandles, således mad og væske kan indtages mest muligt sikkert og effektivt, samt man opnår bedst mulig ansigtssymmetri.

ErgoSpecialisten kan hjælpe dig. Du er altid velkommen til at ringe på tlf. 20 61 10 21 eller maile til: info@ergospecialisten.dk og høre hvad vi kan tilbyde.