Velkommen til ErgoSpecialisten

ErgoSpecialisten er et privatpraktiserende tilbud til dig, der ønsker professionel ergoterapeutisk behandling og træning.

I ErgoSpecialisten tilbydes:

  • Individuel specialiseret ergoterapeutisk behandling og træning til børn, unge, voksne og ældre
  • Faglig sparring og Konsulentydelser
  • Kurser og temadage om dysfagi.

Specialistgodkendt af Ergoterapeutforeningens Specialistråd, som er et kvalitetsstempel for en høj faglig kvalitet indenfor ergoterapifaget.